Sapere Aude.

miércoles, 1 de junio de 2016

Conclusió.

Analitzant els resultats obtinguts podem observar que les paraules més rellevants són: Reconciliació, govern, partit, front, poder, procés.

Observant els diferents blocs de temàtica política i escollint entrades de difernete context, es pot observar la gran varietat de conceptes que en ells apareixen, el que ens porta a afirmar que la política és un tema amb moltes vessants i diferents punts de vista, oberta a influències temporals pròximes i més allunyades en el temps.
La política és un tema importantíssim i amb connotacions directes en la vida de tots els ciutadans depenent de les directrius que marquin les polítiques predominants en cada època i cada lloc.
A causa de la gran varietat de temes dels ciutadans estem obligats a avaluar, discuitir i intervenir directament en qualsevol acció polítca a nivell municipal o a escales superiors, per la seva repercussió directa en la vida de les persones.


No hay comentarios:

Publicar un comentario