Sapere Aude.

jueves, 21 de octubre de 2010

TERCERA REFLEXIÓN

Núm. 3


¿Europa xenòfoba?

Després de llegir les dues notícies i d’haver seguit aquesta informació a través dels mitjans de comunicació passaré a realitzar el meu comentari en clau sociològica. El problema que tenim davant nostre és el xoc de dues societats que conviuen en el temps i en l'espai des de fa ja molts segles i que durant aquest temps han tingut els seus enfrontaments en diferents èpoques i llocs, aquests enfrontaments han estat motivats per un rebuig de la societat europea cap a la societat gitana i viceversa, al llarg de la història, provocant en cada societat la visió d'una desviació social, vist sempre des de les pròpies societats, és a dir, la societat Europea amb les seves normes socialment establertes no reconeix i accepta les normes de la societat gitana i viceversa, ocasionant un fenomen de etiquetatge de la desviació de comportaments correctes per a una o altra societat, l'acceptació d'aquestes etiquetes per la societat gitana que no té accés al poder, ni a la creació de lleis, ni als mitjans de comunicació... fa que afectin tant socialment com psicològicament el seu rol d'identitat maltractada.

El fet que la societat gitana no hagi tingut accés al poder polític de cap país europeu on viu a provocat que no pugui influir en els agents socialitzadors com l'escola, la televisió ... i no pugui donar a conèixer les particularitats de la seva cultura i la seva societat perquè siguin enteses i respectades per les societats dels països europeus.

Una de les conseqüències de no tenir una escola que integri la societat gitana és que la creació de grups de pars mixtos no es realitzen pel fet que els gitanos són marginats a barris específics amb escoles específiques que estan caracteritzats per un nivell econòmic baix.

La diferència entre algunes institucions de les dues societats no fa més que allunyar encara més a les dues societats. No entenen ni s'accepten determinats patrons de comportament de l'altra societat.

Després d'aquesta introducció vaig a donar una explicació sociològica dels fets esdevinguts a França amb els búlgars i romanesos d'ètnia gitana. No hem de oblidar que els ciutadans búlgars i romanesos són des del 2007 ciutadans europeus. Però França ha imposat una moratòria fins al 2014 per exigir un permís de treball a aquests ciutadans europeus que passat un període de tres mesos de residència al país i que no aconsegueixin un permís de treball es procedirà a la seva expulsió, aquest fet que pot ser legal és un greuge comparatiu amb la resta de ciutadans europeus. Aquest fet ha estat acceptat sense masses queixes per unes societat europees més preocupada per l'economia que per defensar drets humans fonamentals i que ens afecten a tots els éssers humans, com podria ser la violació dels articles 1 i 2 de la DUDH entre d'altres.

Això provoca un fet d'estratificació social, perquè el vulguem veure o no implica una desigualtat entre ciutadans europeus i posa l'etiqueta no individual sinó col•lectiva d'" Aquets son un ..." a tot un col•lectiu de persones, relegant-la al nivell jeràrquic més baix de la societat francesa i europea. Sent la seva classe social la més baixa de les classes socials que conviuen en la UE i creant d'aquesta manera una divisió de classes en la societat francesa que amb les seves divisions pròpies ja establertes fins ara a creat una classe social nova i discriminatòria la dels gitanos romanesos i búlgars. Aquest procés de segregació que actualment es viu a França ¿acabarà aquí?, no oblidem que a Itàlia està passant una cosa semblant també amb ciutadans europeus de Romania.

Negant-li amb aquesta etiquetatge la possibilitat de mobilitat social per millorar la seva situació dins de l'estratificació social, en el si de la societat francesa, no fem res més que accentuar més encara les diferències que separen a les nostres societats. Sabent com sabem els sociòlegs que l'estratificació social està determinada en gran manera per la posició inicial en l'estratificació que ve donada per el fet d’on naixés, amb aquesta acció tanquem la porta a possibles escalades de llocs dins de la classificació social. Amb aquest fet se'ls tanca la porta a l'educació i la sanitat i d’altres serveis socials dels països desenvolupats de la UE i tallant-los la possibilitat de mobilitat geogràfica per poder millorar les seves posicions en la societat i tornant-los als seus països per treure'ns el problema de sobre, un problema que la nostra societat avançada a ajudat a crear, no oblidem que les nostres comoditats són conseqüència de les incomoditats d'altres societats i pobles.

Per aconseguir societats més justes i equilibrades les societats amb accés al poder i que controlen als agents de socialització con l’escola, televisió... haurien de realitzar un exercici d'estudi de les diferents societats que és relaciona amb ella per entre tots aconseguir una coexistència pacífica i enriquidora, partint des de la premissa que les societats amb accés al poder no han d'imposar el seu criteri si no aconseguir el major consens possible per a la coexistència tranquil•la.

SEGUNDA REFLEXIÓN

Núm. 2


La huelga general del 29 de septiembre de 2010 en contra de la reforma laboral (Real Decreto-ley 10/20109) que no en contra del actual gobierno de España en manos del PSOE, una vez claro este punto quiero manifestar que realizare la huelga por mucho que desde los medios de comunicación nos aseguren que será muy perjudicial para nuestra economía, lo que si será perjudicial será una respuesta floja a esta convocatoria de huelga realizadas por sindicatos a los cuales no apoyo, pero de momento son el único instrumento que tenemos los trabajadores para unirnos y hacer sentir nuestro rechazo a esta reforma, el día 29 no podemos quedarnos en casa delante del televisor y quejarnos como llevamos haciendo desde hace 2 años, tenemos que realizar un acto de repulsa comunitario como hace tiempo que no se realiza en este país y aprovecharnos de todo aquello que nos facilitan los sindicatos para enfrentarnos a esta ley y después no desde el sofá de nuestra casa decirles que no nos gusta su manera de proceder.

SEGUNDA

DFDF

lunes, 5 de julio de 2010

Primera reflexión.

Núm. 1
Después de aproximadamente 2 años de crisis económica nace este boletín para arrojar otra visión sencilla a los conceptos económicos que escuchamos, vemos y leemos en diferentes medios de comunicación.
Hagamos un poco de memoria: Con la caída del bloque soviético se pierde la bipolaridad económica, esta bipolaridad que está presente en muchas cosas de nuestra vida como por ejemplo los binomios noche-día, bueno-malo, hombre-mujer y un largo etcétera. Durante algunas décadas el capitalismo nos pareció un sistema económico bueno, pero como todo en la vida tiene sus propios monstruos en el capitalismo estos se llaman avaricia y codicia, estos monstruos junto a otros nos han llevado a esta situación.
Ahora es un buen momento para plantearnos si queremos atar a estos monstruos para que no campen a sus anchas por los mercados internacionales o bien dejemos que cuando estos monstruos estén llenos se vayan a echar una siesta y la cosa se apacigüe hasta que vuelvan a despertar y continúen sueltos. Pienso que unos de los problemas del actual sistema económico es que no tiene enfrente nada que la discuta sus planteamientos, o quizás no se le da voz en los medios ni universidades. En todas las universidades de estudios económicos del mundo se citan las mismas hipótesis y teorías económicas, esto para una sociedad mundial multicultural y multi otras muchas cosas debería resultarnos chocante. ¿No?
Lo que se expone en este número y es posible que es los sucesivos son apreciaciones personales de un neófito en teoría económica, pero pienso que tiene mucho de sentido común y que sirve de contrapunto a lo que dicen los economistas y políticos en los medios.
Por adelantado disculpen mi atrevimiento todos aquellos profesionales de la economía que puedan leer estas líneas, creo que hay que explicar los conceptos con todas sus acepciones y no solo la que nos interesen. Sobre todo imparcialidad.
Voy a empezar explicando lo que no se explica en los medios sobre el concepto de productividad, se nos dice que la sociedad española tiene que mejorar la productividad para poder salir de la crisis. Pues bien según la RAE.
Productividad.
1.f. Cualidad de productivo.
2.f. Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivad, equipo industrial. Etc.
3.f. Ecom. Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc.
Productivo.
1. adj. Que tiene virtud de producir.
2. adj. Que es útil o provechoso.
3. adj. Ecom. Que arroja un resultado favorable de valor entre precios y costes.
Una vez explicado de manera comprensible para personas sin formación economica este concepto voy a remarcar “la única solución” que no para de aparecer en los medios para mejorar la productividad.
La mejora de la productividad solo tiene un camino, camino que no comparto, este camino es el de reducir los costes de producción y estos costes se reducen únicamente reduciendo los costes laborales, es decir, pagando sueldos más bajos, despidos mas baratos, y aquí se acaba la receta para mejorar la productividad, pues no estoy del todo de acuerdo, en la productividad influyen también el nivel de beneficios que el empresario quiere obtener de la venta de su producto o servicio.
Gráfico Precio de mercado.

Costes Producción 50% Beneficios 50%
• Mano de obra 25%
• Restos costes 25%

Como casi todo en la vida las soluciones a grandes problemas no son fáciles ni únicas, como muestra el gráfico anterior hay otros sitios donde meter la tijera y lo inteligente seria aplicar los recortes en todos los puntos posibles, si hay que arrimar el hombro lo tenemos que arrimar todos, creo que en el sector de beneficios se podría recortar algo y estudiando las partidas de restos de costes también se podría y se ha de conseguir la implicación de los trabajadores en conseguir estos objetivos. El problema es que la dirección de las PYMES españolas el ocultismo y el se hace lo que dice el jefe es lo que manda y no se atiende a las iniciativas de los trabajadores.
Lo explicado anteriormente sobre la productividad es un parche para salir del paso, se acabo los tiempos en los que era barato producir en España, no podemos competir con los precios de los productos que vienen de China, India… Entre todos tenemos que llevar la economía española al siguiente nivel a lo que se llama economía del conocimiento y para ello tenemos que actuar en varios frentes. Detallo algunos de ellos:
• Las empresas españolas se tienen que reconvertir, paso el tiempo de producir bienes de consumos baratos, tenemos que producir bienes de conocimiento, pasar de producir grifos a producir material audiovisual, software, videojuegos, material cultural…
• Los trabajadores tienen que formarse, ya no vale que tu seas el mejor poniendo ladrillos en la obra, accionando los mandos de un prensa que preforma una chapa, en otro lugar del mundo lo hacen mucho más barato. La reconversión de profesiones de los trabajadores en para es fundamental, nunca es tarde para aprender cosas nuevas, no importa la edad para formarse, pero es muy chocante que los jóvenes agoten su prestación por desempleo esperando a que salga una oferta de lo suyo, una aclaración, de los vuestro es difícil que salgan tantas ofertas para todos.
• Invertir en educación, he escuchado de boca de políticos que de esta crisis nos iba a sacar los titulados en F.P, es posible, pero esta actitud nos llevara a la próxima crisis, la economía del conocimiento se nutre de empleados con alto nivel académico, hay que fomentar la adquisición de los estudiantes de formación superior para poder llevar a la economía española al siguiente nivel y poder acabar vendiendo nuestros servicios y productos de conocimiento a chinos e indios.
• Hay que crear un tejido empresarial nuevo basado en economía del conocimiento reconvirtiendo el tejido productivo español y ayudando a los nuevos titulados superiores a crear empresas modernas e innovadoras facilitándole la creación de sus empresas.
La primera opción de un titulado superior debería ser el autoempleo mientras el mercado de trabajo español actual esta reconvirtiéndose.
Hasta aquí lo que quería explicar, esto quiere ser una primera entrega, ya he cruzado la línea que separa el eterno enfadado del que se pone a realizar algo para cambiar las cosas.
Puedes estar de acuerdo con estas líneas o no pero te digo que hagas algo, no pódenos esperar a que políticos, economistas…. nos solucionen los problemas.

Presentación.

Núm. 0
¿Él por qué?.
Estoy cansado de la crisis y he decidido hacer alguna cosa y no se me ha ocurrido otra que crear este boletín y un blog paralelo para dar escape a todo lo que bulle en mi cabeza, en estas líneas expondré mis pensamiento sobre un sinfín de temas que versaran sobre economía, educación, valores, sociedad… y crear un lugar y un medio para permitir a las personas con inquietudes un lugar para poder expresarse y compartir sus pensamientos e ideas y poder realizar un catarsis que creo que es necesaria en estos tiempos de prisas y de poca reflexión para no dejarnos guiar por la oligarquía que en la sombra intenta dirigir nuestras vidas de manera muy sutil.
El nombre de esta boletín “Sapere Aude” Atrévete a Saber quiere intentar quitar el miedo de las personas a lo desconocido e intentar dar otras visiones sobre los diferentes temas. El miedo a lo desconocido nos paraliza y nos radicaliza y con estas líneas intento dar otras visiones de la desconocido para movilizar pensamientos.
En el número 1 de este boletín explicaré lo que los medios no explican sobre un tema que sale mucho y que solo muestran la versión que de él tiene el capital: la productividad.
Muchas gracias.